Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihlášení na kurz a podmínky účasti

Přihlášku na kurz zašlete písemně na e-mail: skoryl47@seznam.cz nebo akvamarin3@seznam.cz
uveďte název a termín kurzu, o který máte zájem, svoje jméno a číslo mobilního telefonu.
 
Záloha je 1000,– Kč. Zašlete ji, prosím, na účet České spořitelny  501022013/0800
 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, název kurzu a termín jeho konání, variabilní symbol číslo Vašeho mobilního telefonu. Záloha na kurz je nevratná, pouze v případě nekonání kurzu bude vrácena. Vaše přihláška je platná až po složení zálohy. Potvrzení o platbě a celkové vyúčtování obdržíte první den před zahájením kurzu.
 
Místo konání:
 
Není-li jinak uvedeno, konají se kurzy na adrese Nový Domov 423, Trutnov 3

S sebou je třeba vzít pomůcky na psaní, přezůvky a případně i vodu na pití. K dispozici je čaj, káva. V poledne je přestávka na oběd.
Prosím, ověřte si  před každým kurzem  termín a místo konání kurzu. 
 

 
Podmínky účasti na kurzech:
 
1. Vaše účast na semináři je dobrovolná. Podstupujete-li jakoukoliv léčbu, konzultujte svou účast na semináři s ošetřujícím lékařem, neboť seminář není náhradou za péči lékaře. Je nezbytné rovněž informovat o Vaší léčbě i lektora semináře. 
 
2. V průběhu semináře je každý za sebe odpovědný a účastní se s vědomím, že může být během semináře vystaven psychické, emocionální i fyzické zátěži. 
 
3. Pokud se rozhodne účastník odejít předčasně z kurzu z jakéhokoliv důvodu,  poplatek se nevrací. I lektor se může rozhodnout a účastníka ze semináře odeslat. V tomto případě je účastníkovi vrácena celá zaplacená částka. 

 

 

Ceník kurzů Reiki:

 

1. stupeň

1 den

2500,-

2. stupeň

1 den

4000,-

3. stupeň

1 den

8000,-

4. stupeň

2 dny

12000,-

 

Ceník ošetření Reiki

ošetření v rozsahu do 90 minut                                       1000 Kč

každých dalších započatých 15 minut                             200 Kč

ošetření na dálku v rozsahu 20 minut                              400 Kč