Jdi na obsah Jdi na menu
 


ONE BRAIN (kineziologie) PRO  DĚTI

Kurzy metody One Brain pro děti

Ceník kurzů

Přihlášení na kurz a podmínky účasti

Kvalifikace

Učení určuje první roky našeho života a v prvních sedmi letech je lehké a radostné. Obzvlášť mimořádný je náš první rok. Když se nám něco podaří, radujeme se, když se něco nedaří, jsme trpěliví a neuvěřitelně ochotní riskovat úspěch. Připomeňme si třeba jen úsilí a trpělivost, s jakou se snažíme postavit se a naučit se chodit. Kolik úsilí a času, pádů a opětovného vstávání tomu věnujeme, abychom dosáhli toho, že budeme pak po celý život chodit. Kdo  a nebo co nás v tomto počínání, v této důvěře  sama v sebe a své schopnosti dokáže zastavit?
Když se dostaneme do školy, naučíme se, co je to strach dělat chyby a strach z neúspěchu. Namísto toho, abychom přijali chybu a tak jako předtím si pomysleli: „Aha, takto to nejde“, začneme se bát, že uděláme chybu. A to, čeho se bojíme, zákonitě přitahujeme.
 

V dětství mnohem více žijeme v pravé mozkové hemisféře, tvoříme, mnohé věci víme instinktivně a nejsme schopni vysvětlit, jak jsme přišli na to, co víme. Ale jim se to však nelíbí. Chtějí vysvětlení, chtějí po nás, abychom to věděli jako oni. Velmi těžko nacházíme cestu v „levohemisférovém“ školním světě. Je to pro nás opravdu velice těžké. A tak se z nás stávají „dyslektici",  "pomalí a těžkopádní“ a kdoví jací ještě. Některým tyto „nálepky“ zůstanou na celý život, až si z nich utvoří svůj sebeobraz: „Jsem pomalý.“ „Všechno se mi musí říci třikrát.“ „Nemám talent na jazyky.“ „Nemám hudební nadání.“ „Nejsem dobrý na matematiku.“

 
Jsou vám tyto výroky povědomé? Jsou to naše vlastní omluvy. Slouží nám k tomu, abychom neriskovali a nezacházeli za hranice svých vlastních omezení pro strach, bolest a strach z budoucí bolesti.


Co by se stalo, kdybychom tato omezení odstranili? Vrátili bychom si NEOMEZENÉ UVĚDOMĚNÍ – něco, co děti předškolního věku ještě mají a školáci si možná matně pamatují a velmi lehce si na to dokážou vzpomenout.
A toto je jeden z cílů tohoto kurzu pro děti. Hlavním jeho cílem je, aby se po něm každý, nezávisle na tom, co dělá, cítil lépe. A aby se děti považovaly za AUTORITU ve svém vlastním životě.

Jedno z prvních slov, které se dítě naučí, je AUTO (mobil) a „auto“ mezi jiným znamená „sám“ – já sám přebírám zodpovědnost za svůj vlastní život a učení, já jsem autorem svého života.
 

Toto je základním kamenem Tree In One Concepts a metody One Brain.
 

 

ObrazekTento dětský kurz, který vytvořila členka fakulty Gabriele Ulbrich z Rakouska, jsem přivítala s velkým nadšením. Za 37 let své učitelské praxe jsem byla mnohokrát svědkem toho, že děti podlehly slovům jiných a nechaly se přesvědčit o tom, že „nic neumí, protože jsou malé a vše se od dospělých musí teprve naučit“ nebo dokonce převzaly názor, že „jsou hloupé“. Děkuji Gabriele, která se s námi podělila o své dlouholeté zkušenosti z Rakouska a nové zkušenosti z Maďarska, kam tento kurz přivezla a přičinila se o začátek jeho vyučování. Děkuji jí i za to, že své zkušenosti přivezla na Slovensko a já jsem mohla při tom být. Přivezla jsem tedy vše do Česka a věřím, že zde pomohou tyto kurzy mnoha dětem nalézt zpět svou odvahu a víru ve své neomezené uvědomění a tím i nalezení možnosti cítit se v životě lépe. 

Obrazek

 


 

„O vyučování“
Nikdo vám nemůže odhalit nic jiného než to, co sami cítíte jako úsvit poznání ve vašem vědomí.
Učitel kráčející ve stínu chrámové klenby se svými žáky jim nedává ze své moudrosti, ale později ze své víry a lásky.
Když je však skutečně moudrý, nevolá vás do domu své moudrosti, ale raději vás vede k prahu vaší vlastní mysli.

Hvězdář vám může vyprávět o tom, jak sám chápe vesmír, ale nemůže vám dát ani špetku ze svého poznání.

Hudebník vám může zpívat o rytmu, který zní celým vesmírem, ale nemůže vám dát sluch, který by rytmus zachytil, ani hlas, který mu je ozvěnou.

A ten, kdo se vyzná v nauce o číslech, může hovořit o světě vah a měr, ale nemůže vás tam zavést, protože vize jednoho není možné půjčit druhému.
Právě tak, jako je každý z vás sám ve vědomí Boha, tak musí každý z vás sám v sobě objevovat Boha a také chápat Zem.“ – „Prorok“ Chalíl Džibrán