Jdi na obsah Jdi na menu
 


CESTA ZA SVĚTLEM - CESTA K SOBĚ

Vše na světě se vyvíjí, nic nezůstává stát v jednom bodě. I moje životní cesta měla své vývojové etapy a předěly. Poznávala jsem mnoho různých způsobů, jak si mohu pomoci zlepšit zdraví, náladu, být úspěšná ve vztazích , podnikání.........

Zároveň s přeměnou sebe sama jsem vnímala své okolí,lidi a jejich problémy. Uvědomila jsem si, že je mnoho těch, kteří chtějí změnit svůj život, ale buď jim stačí jen nepatrná změna, nebo chtějí svůj život změnit jen částečně a někteří naprosto radikálně. Pro ty odvážné, kteří chtějí změnit svůj život radikálně, tak jako jsem se rozhodla já, tu je soubor kurzů kineziologické  metody One Brain, který zde v nabídce Školy Esoteriky Krkonoše také najdete. Pro ty, kteří chtějí jen nepatrnou změnu, jsou vhodné individuální konzultace.

Chyběl tu však mezičlánek pro ty, kteří chtějí změnu ve svém životě, ale částečnou a pozvolnou a ne tak radikální. A pro tyto z vás nabízím soubor kurzů, které vám pomohou tohoto cíle dosáhnout.

 Tato stránka je dosud nedokončená a neustále se upravuje!!!

Přihlášení na kurz a podmínky účasti

Přihlášku na kurz zašlete písemně na e-mail:
skoryl47@seznam.cz nebo akvamarin3@seznam.cz a
uveďte název a termín kurzu, o který máte zájem, svoje jméno a číslo mobilního telefonu.

Záloha je 1000,– Kč. Zašlete ji, prosím, na účet České spořitelny 501022013/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, název kurzu a termín jeho konání, variabilní symbol číslo Vašeho mobilního telefonu. Záloha na kurz je nevratná, pouze v případě nekonání kurzu bude vrácena. Vaše přihláška je platná až po složení zálohy. Potvrzení o platbě a celkové vyúčtování obdržíte první den před zahájením kurzu.

Místo konání:

Není-li jinak uvedeno, konají se kurzy na adrese Nový Domov 423, Trutnov 3.

S sebou je třeba vzít pomůcky na psaní, přezůvky a případně i vodu na pití. K dispozici je čaj, káva. V poledne je přestávka na oběd.
Prosím, ověřte si před každým kurzem termín a místo konání kurzu.Podmínky účasti na kurzech:

1. Vaše účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoliv druh léčby, je důležité na vaši zodpovědnost informovat jak ošetřujícího lékaře (terapeuta) o účasti na seminářích, tak i lektora semináře o vaší terapii.

2. Účastník je v průběhu celého semináře za sebe zodpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být během semináře vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

3. Pokud se rozhodne účastník odejít předčasně z kurzu z jakéhokoliv důvodu, poplatek se nevrací. I lektor se může rozhodnout a účastníka ze semináře odeslat. V tomto případě je účastníkovi vrácena celá zaplacená částka.

4. Lektor je odpovědný za náležité provedení semináře a za podmínky konání - náležité prostory a pomůcky.

5. Účastníci semináře dodržují po celou dobu konání pitný režim.

 

 Ceník: