Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurzy metody One Brain

Kurzy One Brain, které přednáším, Vás mohou přiblížit  k lepšímu sebepoznání, umožní Vám osobní rozvoj a růst i pochopení sebe sama i druhých.Tam, kde jste věřili, že již nemáte v životě žádné východisko a volbu, mohou Vám kurzy  ukázat novou cestu.

I. Nástroje profese

Učí základní techniky, s kterými metoda pracuje: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková recese a testování čistého svalového obvodu. (2 dny)

II. Zlepši uvědomění učení

Detailní program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole i v celém našem životě. (3 dny)

III. Kód těla

Vysvětluje Struktury/Funkce a umožňuje tak pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše vlastní systémy přesvědčení. (4 dny)

IV. Pokročilý jednotný mozek – One Brain pro pokročilé

Prohlubuje znalosti One Brain a učí, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin stresu a prohlubuje znalost difúzních technik jejich uvolnění. (4 dny)

V. Hlasitěji než slova

Poskytuje další informace o Strukturách/Funkcích, čímž zvyšuje naše vlastní sebepochopení, týkající se naší instinktivní osobnosti. (4 dny)

IV. Strukturální neurologie

Dovršuje výuku základních technik, které jsou používány v Systému jednotného mozku, se zaměřením a důrazem na esenciální energie mozku a těla. (4 dny)

VII. Vztahy v ohrožení

Program k nalezení většího sebevědomí a osvobození se od nesprávného chápání minulosti. Je prvním ze tří kurzů určených pro kandidáty na facilitátory, aby se tak mohli stát „lepšími“ ve svém osobním životě i ve svých vztazích. (4 dny)

Krátké programy One Brain

Hojnost
Jste schopni naplňovat své vlastní představy o spokojeném životě? Tento krátký program  přináší pohled na náš postoj k majetku, penězům a jejich dostatku, k blahobytu, ale i k hojnosti lásky, štěstí, zdraví, pracovních příležitostí a úspěchů… Ještě někde cítíte ve svém životě nouzi? Myslíte si, že tuto nouzi vám zapřičiňují "druzí"? Podíváme se spolu na skutečné příčiny vaší "nouze", podíváme se, kde si bráníte v hojnosti. To vše a mnoho dalšího budeme tento den procházet a postupně odhalovat, kde je stresa příčina našeho nezdaru a přílivu všeho, co si  v životě přejeme a o čem sníme. (1 den)

Zneužití
Zneužití rovná se znásilnění v našem životě. A zdaleka nejde jen a jen o znásilnění a zneužití sexuální. Všichni jsme ve svém životě zažili násilí a to již od útlého věku. Rodiče či učitelé v některém z dětských předškolních zařízení nás nutili do jídla, do činnosti, která se nám nelíbila, do spaní po obědě.....Zvykli jsme si, že toto nucení "do něčeho" je naprosto normální. Proto i nyní nutíme své okolí jednat podle našich představ, nutíme své děti do nechtěných činností, tak jak to dělali naši rodiče nám samým. Oč krásnější je, vykonáváme-li vše s radostí a tak, jak to cítíme, jak to sami chceme. Navrátit si tuto možnost být zase sami sebou nám dopomůže tento seminář.(1 den)

Starání se o sebe
Mnozí lidé se celý život snaží dosáhnout vytouženého cíle, ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu se k tomuto cíli opětovně a opětovně nedostanou. Jak jste na tom ve svém životě vy s nezávislostí a se schopností postarat se dobře v jakémkoliv směru o sebe sama? Přišli jsme na svět s pocitem bezpečí a vírou, že zde dosáhneme úspěch. Avšak do našeho života vstoupili rodiče, učitelé, společnost se svými pravidly a nařízeními a naše víra v úspěch byla mnohokráte zpochybněna. Na tomto semináři uvolníme stresy spojené s pochybnostmi o sobě samých a objevíme ztracenou cestu své nezávislosti a možnosti radostně se postarat o sebe materiálně i citově. (1 den)

Neschopnost učit se
Abychom se mohli ve svém životě posouvat kupředu a růst, potřebujeme se učit a poznávat. Každé dítě je velmi zvídavé a touží po poznávání nového.Tuto naši přirozenou touhu  dokázali  autority, které se svou kritikou vůči nám, odsuzováním, soupeřením a podceňováním potlačit. Bylo to nesnesitelné, tak jsme se rozhodli, že to vzdáme, že "to nejde" (číst, počítat, naučit se jazyk), prostě "na to nemáme hlavu" , že z nás nikdy nebude student, nikdy nepochopíme hudbu a nebudeme hrát na žádný nástroj, protože "nemáme sluch"......a učení přestalo být zábavou, ale stalo se nudnou povinností, která nás zatěžovala a otravovala. Tento seminář Vám pomůže  uvolnit vzniklé bloky a ukáže Vám cestu k Vašemu růstu, rozvoji a Poznání.

 

Odblokování postojů
Kdo z nás "nemusel být dokonalý"? Kdo z nás svou dokonalostí neplnil přání svých rodičů a učitelů? Všichni jsme se snažili splnit očekávání rodičů, vše abychom byli v jejich očích ti nejlepší. A pokud budeme k sobě upřímní, nikdy se nám to nepodařilo, nikdy jsme dokonalosti nedosáhli, i když jsme podali svůj nejlepší výkon, i když jsme se snažili ze všech svých sil. Když jsme se narodili, byli jsme sami sebou, věděli jsme, co chceme. Očekávání druhých nás zavedla do "slepé uličky", odkud se budeme na tomto semináři snažit vyjít a převzít odpovědnost sami za sebe, vrátit si sebedůvěru a změnit postoje, které nám vnutili jiní. (1 den)

Sex a přátelství
Odjakživa jsme slýchávali, že přátelství mezi mužem a ženou není možné, protože se jedná mezi nimi vždy jen o to jediné - sex. Tento po generace  pěstovaný předsudek nás naučil, že každý z partnerů má ve vzájemném vztahu svou předem stanovenou sexuální roli, kterou nelze měnit - je prostě dána. To nás v životě nutí dělat to, co nechceme, přichází jakási povinnost a ze vztahu se vytratí to, co bylo na jeho počátku - láska a radost. Na to, jak tento stav změnit, jak si utvořit život radostnější můžete najít odpověď orávě na tomto semináři. (1 den)

Žádné výmluvy
Také se občas vymlouváte? Na nedostatek času, na únavu, bolesti hlavy.........děláme to všichni a mnohdy s velkým úspěchem. Tyto výmluvy naše společnost dobře zná, proto jimi není nikterak překvapená a co víc, dokonce tyto otevřené výmluvy  i očekává. Ale my sami velmi často omlouváme i své životní neúspěchy. Výmluvy typu :"Dělal jsem to kvůli dětem a rodině", "Nechci, abys trpěl/a " apod. jsou výmluvy skryté hlubokov nás, kterými omlouváme své životní nezdary a prohry. Bez těchto výmluv bude náš život mnohem méně pohodlný, ale staneme se sebevědomější, mnohem více si sebe budeme vážit. A výmluvy ostatních? Budou směšné a nebudou na nás působit. Je jen na Vás, zda zkusíte tehnto nový postoj, či uvíznete ve starém pohodlném stereotypu. (1 den)

Žárlivost
Žárlivost ve vztazích je velmi bolestné téma, které se skrývá hluboko v nás. Každý z nás někdy žárlil, záviděl druhému lásku, materiální hodnoty, úspěch. A mnozí při tom tvrdíme, že nežárlíme, ale toho druhého tak moc milujeme. Ale láska není vymahatelná, láska vychází z našeho srdce. Žárlivost, závist a s ní spojené emoce jsou pro každého velmi bolestivé, přinášejí nám pocit méněcennosti, pocit, že nás "nikdo nemá rád". Přijmeme-li tu možnost, že nelze nikoho druhého vlastnit, otevře se nám naše srdce lásce a přijetí. Na tomto semináři můžete udělat první krok k odhalení svých opravdových pocitů a nastoupit cestu k sebejistotě a lásce k sobě i druhým. (1 den)

Čekající kila
Patříte také do skupiny lidí, kterým se nelíbí jejich tělo a stále se pokoušejí najít recept na to, jak se zbavit své nadváhy dodržováním různých diet a "zaručených" přípravků, po kterých zázračně zhubnete? Naše tělo je výsledkem postoje, jaký máme ke svému životu. Jsme-li v řadě svých "milovaných" lidiček až na posledním místě, staráme-li se o to, aby se ostatní měli co nejlépe a na sebe zapomínáme, navalujeme si na sebe břemena problémů "těch druhých" a to se potom projeví na našem těle. Musíme se přece nějakým způsobem chránit před tím, co není "naše". Obalování se tukem je ta nejsnazší cesta ochrany. Zkusme si udělat radost a najít potěšení ze svého těla, tak jak tomu bylo v našem dětství.  (1 den)

Odpouštění
Jedinými nepřáteli člověka jsou strach a pocit viny. Vina je tak silným "nepřítelem", že nám nedovoluje mít s rádi, nedovoluje nám věřit si a tlačí nás do pozice nemilovatelnosti, nedostatečnosti a nedokonalosti. Vše, za co jsme byli obviňováni a za co jsme se sami obviňovali nám neustále komplikuje život, nedovoluje nám splnit si naše přání, protože "si to nezasloužíme". Na tomto semináři si dovolíme nejen možnost odpuštění druhým, ale především sami sobě a našemu srdci tak dovolíme, aby jím mohla k nám proudit láska. (1 den)

Odblokování tvořivého psaní
Vzpomínka na školu a s ní spojené psaní domácích úkolů, písemných testů, slohových prací na dané téma v nás často při psaní  např. dopisu na úřad, svého životopisu či nějaké prezentace vyvolává pocit, že to nedokážeme, že na to "nemáme hlavu". Způsobují to bloky, které jsme přijali ve chvílích , kdy jsme chtěli co nejlépe uspět a nevyšlo nám to, protože naši tvořivost, která má své místo v pravé mozkové hemisféře, zablokoval strach z neúspěchu. Je možné, že máte někdy chuť napsat básničku, příběh, který se Vám v životě stal a dosud jste si to nedovolili udělat právě z důvodu zablokovaného tvořivého psaní. Pojďte opětovně najít vše, co jste dosud pečlivě před světěm ukrývali! (1 den)

Alergie
Statistiky a výzkumy přinášejí ohromující čísla v počtu  různých druhů alergií. Kde se tyto alergie vzaly? Kdo nebo co je jejich příčinou? Je to skutečně onen avizovaný prach, pyl, srst zvířat, roztoči....nebo se za tím vším skrývá něco jiného?  Něčemu se bráníme, o tom není pochyb. Jako děti jsme byli velmi citliví na vše, co se kolem nás dělo. Zaregistrovali jsme každou nepohodu mezi rodiči, každý projev nevole vůči nám, každý slib, který nebyl dodržen, každou nepravdu, každou ztrátu pozornosti od druhých.......to vše si naše tělo pamatuje a ukládá, aby nás pak v nejnečekanější chvíli překvapilo nejnečekanější reakcí. A ta nám přinesla alespoň kýženou pozornost, větší péči rodičů, lékařů, dostali jsme i spoustu věcí, které jsme dříve neměli. A tak na základě této zkušenosti raději přijmeme tvrzení, že za naše alergické reakce  mohou  skutečně rajská jablíčka, kočky, prach, med a kdoví co ještě, než bychom hledali příčinu hluboko v SOBĚ.  (1 den)

 

Popírání

Základní myšlenka Popírání je to, co „nemůžeme“ udělat, čeho „nemůžeme dosáhnout“, tedy neschopnost dosáhnout cíle. Popírání sebe sama = ničení sebe sama. Popírání sebe samého znamená pro většinu lidí vrcholné neštěstí, dělá z člověka živou mrtvolu. Je to „slepá ulička“, která nikam nevede. Každé popírání, jemuž jsme se naučili během svého života, nám způsobovalo bolest, bolest vyvolávala strach, strach v nás budil hněv a výsledkem hněvu bylo odloučení. Cítit se osamělý a odloučený od druhých není nic příjemného, ale ještě horší je cítit se osamělý a opuštěný sám sebou. A přesně tím platíme celý život za popírání…..Odloučením od sebe samého! To představuje i odevzdání své vlastní autority jiným, kteří nás kritikou, odsuzováním a manipulací přesvědčili, že nemáme pravdu a to nejlepší, co můžeme udělat, je chovat se tak, jak to od nás očekávají druzí. Popírání z nás celý život dělá ustrašené děti, nutí nás hledat takovou autoritu, která má moc nás chránit. A co ji za tuto ochranu poskytneme? Svoji pravdu, originalitu a integritu. Popřeme-li svou vlastní vnitřní hodnotu a individualitu, odsoudíme se k tomu, abychom se stali někým jiným, než ve skutečnosti jsme. (1den)